chiefrie سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم

chiefrie: سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار حوادث قتل فجیع مرد تاجر در آشپزخانه رستوران

سه زندانی که متهم‌اند مرد تاجر را به‌خاطر اختلافات مالی کشته و اثر انگشت او را پای اسناد نشانده‌اند، در جلسه محاکمه قتل را گردن هم انداختند. 

قتل فجیع مرد تاجر در آشپزخانه رستوران

عبارات مهم : میلیون

سه زندانی که متهم اند مرد تاجر را به خاطر اختلافات مالی کشته و اثر انگشت او را پای اسناد نشانده اند، در جلسه محاکمه قتل را گردن هم انداختند.

به گزارش جام جم، 12 آبان 92، جسد سعید داخل خودرویش در یکی از خیابان های شهر قدس پیدا شد. با بررسی پرینت تماس های سعید، ردپای مردی آشپز به نام «هوشنگ» در ماجرا به دست آمد. او در بازجویی ها گفت: «مقتول چند قطعه زمین و مغازه ام را به نام خودش کرده بود. می خواستم تنبیه اش کنم جهت همین دو نفر به نام های رامین و سامان را در ازای سه میلیون تومان اجیر کردم. آنها با سعید درگیر شدند و او را کشتند.» با ثبت این اعترافات، رامین و سامان تحت تعقیب قرار گرفتند و دو سال بعد دستگیر شدند.

در تحقیقات از آنها فاش شد، هر سه متهم با همکاری هم، ابتدا با آبگردان به سر سعید ضربه زده اند و سپس طنابی دور گردنش انداخته و با چاقو او را کشته اند.

قتل فجیع مرد تاجر در آشپزخانه رستوران

با کشف این مدارک، کیفرخواست پرونده با اتهام همکاری در قتل عمد جهت هر سه متهم صادر شد و جهت پیگیری در اختیار شعبه دوم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت. در جلسه محاکمه، اولیای دم مشمول بر فرزندان و مادر مقتول درخواست قصاص کردند سپس رامین در جایگاه ایستاد و گفت: «من 17 میلیون تومان از هوشنگ طلب داشتم. او اول گفت مساله ناموسی است و اگر کمکش نکنم پولم را بعد نمی دهد. بعدا فهمیدم اختلافشان میلیاردی هست. روز حادثه، سعید به آشپزخانه آمده بود. ابتدا هوشنگ با آبگردان به سر او زد و بعد هم سامان گردن سعید را با چاقو برید. من فقط دو ضربه با ملاقه به پیشانی مقتول زدم. آنها هنگامی که سعید را کشتند، اثر انگشتش را پای اسناد و مدارکی نشاندند.»

سپس نوبت به هوشنگ رسید. او هم خود را بی گناه دانست و گفت: «من 96 میلیون تومان از سعید طلب داشتم ولی او پولم را بعد نمی داد. می خواستم در حد صحبت کردن و هشدار دادن، گوشمالی اش بدهم جهت همین از رامین کمک گرفتم. روز حادثه، مقتول خودش به آشپزخانه آمد و من او را دعوت نکرده بودم. هنگامی که وارد آشپزخانه شدم، پشت در ایستادم و داخل نرفتم. ناگهان صدای داد و فریاد بلند شد. رامین بیرون آمد و گفت سعید را کشتیم. من هم گفتم قرارمان این نبود.»

سه زندانی که متهم‌اند مرد تاجر را به‌خاطر اختلافات مالی کشته و اثر انگشت او را پای اسناد نشانده‌اند، در جلسه محاکمه قتل را گردن هم انداختند. 

در ادامه سامان نیز قتل را گردن رامین انداخت و گفت: «من اصلا مقتول را نمی شناختم. رامین به بهانه پرسشها ناموسی مرا به آشپزخانه کشاند. ابتدا هم خودش با آبگردان به سر مقتول ضربه زد. من قبول دارم که طناب را دور گردن سعید انداختم و با چاقو به گردنش زدم ولی آن موقع، سعید مرده بود.» در آخر دادگاه هر سه متهم بار دیگر خود را بی گناه دانستند و قضات نیز جهت صدور حکم وارد شور شدند.

واژه های کلیدی: میلیون | آشپزخانه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz