chiefrie سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم

chiefrie: سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی برنامه جبرانی عرضه مسکن

دولت دوازدهم در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه فعالیت خود در بخش‌های مختلف، ضمن تشریح معدود فعالیت‌های انجام شده است در حوزه مسکن، یک هشدار در ارتباط با «کمبود عرضه واحد

برنامه جبرانی عرضه مسکن

برنامه جبرانی عرضه مسکن

عبارات مهم : بازار

دولت دوازدهم در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه فعالیت خود در بخش های مختلف، ضمن تشریح معدود فعالیت های انجام شده است در حوزه مسکن، یک هشدار در ارتباط با «کمبود عرضه واحدهای مسکونی» ناشی از رکود ساختمانی سال های اخیر مطرح کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، محتوای گزارش ۱۰۰ روزه دولت از عملکرد خود در بخش مسکن نشان می دهد پالس مربوط به شکاف موجود بین «عرضه واحدهای نوساز» و «حجم نیاز هر سال به مسکن»، از سوی مسوولان دریافت شده است و دولت جهت ترمیم این شکاف، قصد دارد یک برنامه عملیاتی را به اجرا دربیاورد. به این ترتیب، بخش های شاخص این گزارش علاوه بر تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه استقرار و فعالیت دولت دوازدهم، در عین حال حاوی یک برنامه عملیاتی در تصویر العمل به این هشدار، با نشانه به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از کمبود عرضه واحدهای مسکونی نوساز است.

برنامه جبرانی عرضه مسکن

این هشدار در واقع به خطر مربوط به گسل عرضه(شکاف بین واحدهای مسکونی تکمیل شده است و عرضه شده است به بازار مسکن وتقاضا جهت این واحدها) مربوط می شود که شرح کامل آن شنبه گذشته در «دنیای اقتصاد» منتشر شد. گزارش ۱۰۰ روزه دولت از عملکرد و اوضاع بازار مسکن نشان می دهد، مسوولان ارشد دولت پالس مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضا را در بازار مسکن دریافت کرده و جهت اینکه این شکاف گسترده بین عرضه مسکن و نیاز هر سال به واحدهای مسکونی را ترمیم کنند درصدد برآمده اند تا یک برنامه عملیاتی عرضه با اولویت نوسازی در بافت های فرسوده و تامین مسکن جهت گروه های کم درآمد را اجرایی کنند.

شنبه گذشته با استناد به اطلاعات تازه انتشار یافته بانک مرکزی درخصوص حجم سرمایه گذاری های ساختمانی و همچنین آخرین اوضاع بازار معاملات واحدهای مسکونی، اعلام کرد در سال ۹۵ میزان عرضه مسکن به بازار تقاضای واحدهای مسکونی مصرفی به کمترین حد خود طی ۱۵ سال گذشته رسیده هست. در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، تنها ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه ساز از ماحصل اندک سرمایه گذاری سازنده ها در حوزه تکمیل نیمه کاره ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی»، از سال ۸۱ تاکنون بی سابقه بوده هست. در این میان تنها ۶/ ۳ درصد از نوسازهای عرضه شده است مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع(مساحت ترجیحی بخش عمده متقاضیان مصرفی خرید مسکن و منزل اولی های حاضر در بازار ملک)داشته اند. این گزارش حاکی هست، هم اکنون اوضاع گسل بازار مسکن(شکاف بین عرضه و تقاضای منزل های پرفروش)، بدترین اوضاع طی دست کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و این نوسان وارد مرحله خطر شده؛ سال گذشته میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار مسکن بوده است.

دولت دوازدهم در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه فعالیت خود در بخش‌های مختلف، ضمن تشریح معدود فعالیت‌های انجام شده است در حوزه مسکن، یک هشدار در ارتباط با «کمبود عرضه واحد

این میزان عرضه در مقایسه با حجم نیاز هر سال به واحدهای مسکونی که در طرح جامع مسکن تخمین زده شده است هست، نشان می دهد که هم اکنون نوعی شکاف بزرگ (گسل)، بین عرضه و تقاضای موجود در بازار وجود دارد که هر چند هم اکنون به علت وجود انبوه واحدهای مسکونی خالی از سکنه، خطر جدی محسوب نمی شود، ولی پیامد این اوضاع در میان مدت و بلند مدت می تواند منجر به بروز نوسانات قیمتی فراتر از حد انتظار در بازار مسکن شود.

در حال حاضر، گزارش ۱۰۰ روزه دولت از اوضاع بازار مسکن به همین جهت تایید می کند که نه تنها میزان عرضه مسکن از نیاز هر سال واحدهای مسکونی در شرایط فعلی کمتر هست، بلکه عرضه واحدهای مسکونی نوساز از تراز حداقلی بازار تقاضای مسکن هم پایین تر هست. تراز حداقلی به کف نیاز هر سال به واحدهای مسکونی تازه برمی گردد. این گزارش نشان می دهد هم اکنون نیاز هر سال به واحدهای مسکونی تازه معادل ۸۰۰ هزار واحد است که بخشی از این نیاز به واسطه تخریب و نوسازی واحدهای قدیمی ساز(عمدتا واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری)مربوط می شود؛ گذشته از نیاز هر سال به واحدهای مسکونی ناشی از نیاز به تخریب و نوسازی واحدهای قدیمی و فرسوده، کف نیاز هر سال بازار مسکن به واحدهای مسکونی جدید، ناشی از تقاضای ازدواج، معادل ۵۵۰ هزار واحد مسکونی هست؛ گزارش ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم، تامین ۵۵۰ هزار واحد مسکونی تازه در بازار مسکن را به عنوان «نیاز بحرانی مسکن» در هر سال معرفی کرده هست؛ به این معنا که در صورت عرضه کمتر از این میزان-سالانه ۵۵۰ هزار واحد مسکونی-، بازار مسکن دچار کمبود و اختلال و در نتیجه زیاد کردن فراتر از سطح انتظار قیمت ها خواهد شد. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می دهد هم عرضه واحدهای مسکونی تازه به بازار تقاضا (واحدهای مسکونی تکمیل شده است و عرضه شده است به بازار مسکن)در سال ۹۵ کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده و هم تیراژ ساخت و ساز در قالب سرمایه گذاری های تازه ساختمانی طی سال گذشته، از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر بوده است.

این اوضاع نشان می دهد در شرایط فعلی دولت باید به گونه ای اقدام کند که هم فرآیند تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام کوتاه تر شود و هم روند سرمایه گذاری های تازه ساختمانی به واسطه اعمال مشوق ها و حمایت های مورد نیاز سازندگان تسریع شود. این اقدام در نهایت منجر به زیاد کردن حجم عرضه واحدهای مسکونی نوساز و در نتیجه کم کردن شکاف موجود بین نیاز هر سال به واحدهای مسکونی و عرضه واحدهای نوساز به بازار مسکن خواهد شد.

برنامه جبرانی عرضه مسکن

در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در بخش مسکن آمده است:در صورت عدم چاره جویی و انجام کارها موثر، بخش مسکن در سال های ۹۶ و ۹۷، به ترتیب با زیاد کردن اجاره ها و سپس زیاد کردن قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه مواجه خواهد شد و بنابراین مورد نیاز است دولت تمهیداتی جهت جنبش سمت عرضه مسکن صورت دهد؛ بر این اساس از آنجا که سیاست های چهار سال اخیر دولت در حوزه تامین مالی سمت تقاضای مسکن تا حدودی در اوضاع مناسبی قرار دارد، در برنامه های پیش رو، دولت بنا دارد حمایت از سمت عرضه مسکن را در دستور کار خود قرار دهد. برنامه عملیاتی دولت جهت حمایت از ساخت وسازهای مصرفی آن طور که در متن گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه مورد تاکید قرار گرفته هست، از دو مسیر مهم یعنی «حمایت از ساخت وساز در بافت های فرسوده» و «تامین هر سال ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی جهت گروه های کم درآمد» پیگیری می شود.

بر این اساس دولت درصدد است با تشویق نوسازی در بافت های فرسوده از طریق تخصیص داده شده است «یارانه سود تسهیلات نوسازی» و همچنین «کمک به احداث واحدهای مسکونی اجتماعی» ضمن انجام بخشی از وظایف دولت در این حوزه ها نسبت به کم کردن تبعات ناشی از کمبود عرضه در سال های آینده اقدام کند.

دولت دوازدهم در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه فعالیت خود در بخش‌های مختلف، ضمن تشریح معدود فعالیت‌های انجام شده است در حوزه مسکن، یک هشدار در ارتباط با «کمبود عرضه واحد

در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت در حوزه مسکن همچنین ۱۳ سرفصل جهت اجرای برنامه عملیاتی به منظور کمک به اصلاح اوضاع عرضه واحدهای مسکونی در سال های پیش رو اعلام شده است است که راه اندازی برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی به کمک بخش خصوصی، تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تا آخر سال ۹۶ و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی آن، تهیه طرح مسکن پیشگام با رویکرد نوسازی بافت فرسوده و نوسازی واحدهای مسکونی با اولویت بافت فرسوده شهر تهران، بااهمیت ترین این سرفصل ها هستند.

همچنین حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تامین تسهیلات بانکی، زیاد کردن سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به علت زیاد کردن قیمت مصالح و دستمزدها، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، شناسایی محدوده ها و محلات نشانه براساس مطالعات انجام شده است در ۴۹۵ شهر کشور از دیگر برنامه های موردتاکید در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت دوازدهم در بخش مسکن است.

برنامه جبرانی عرضه مسکن

دولت همچنین در این گزارش از تهیه طرح و برنامه بهسازی و توانمندسازی(تهیه طرح و مطالعات ۱۸۳ پروژه)، اجرای پروژه های نوسازی و توسعه خدمات و زیرساخت های شهری، اعمال سیاست بودجه ریزی اهرمی در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی، نهادسازی با تاکید بر دو جریان مهم نهاد تسهیلگر و نهاد توسعه گر به عنوان دیگر سرفصل های برنامه عملیاتی پیش رو در حوزه مسکن خبر داده هست. تمرکز بر اجرای سیاست ها و برنامه های بازآفرینی شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه در بافت های فرسوده و حاشیه ای و همچنین استفاده از مصالح سازگار با اقلیم و شرایط بومی منطقه از دیگر موارد مورد تاکید در گزارش ۱۰۰ روزه دولت به عنوان مقدمات اجرای برنامه عملیاتی تامین نیاز هر سال به واحدهای مسکونی است.

واژه های کلیدی: بازار | برنامه | برنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz